Om Olsson Fastigheter

Olsson Fastigheter äger, förvaltar och förbättrar fastigheter i Mariestad och Töreboda. Den första fastigheten köptes av Bengt-Olof Olsson 1993 som idag äger företaget. Idag hyr vi ut lokaler, kontor och lägenhet med ca 19 000 m² lokaler och kontor samt 35 lägenheter.

Vårt mål är nöjda kunder, att hålla en bra och personlig service samt att alla fastigheter ska energioptimeras.

Vårt fokus vad det gäller lokaler ligger på att tillsammans med hyresgästen anpassa och förbättra lokalen så att den passar dennes verksamhet.

Fastighetsskötseln tas om hand av JP Fastighetsservice i Mariestad och Riksbyggen i Töreboda.

Olsson Fastigheter är medlem i Fastighetsägarföreningen.

Investeringsstöd från EU

Ett investeringsstöd har mottagits från EU och europeiska jordbruktsfonden för landsbygdsutveckling för investering i stall för uppföding av ditjurar och dikvigor. Tack vare detta stöd möjliggörs en produktionsökning och att befintlig personal kan behållas.