Välkommen till Olsson Fastigheter

Vi äger och förvaltar fastigheter, framförallt i Mariestad och Töreboda, med långsiktigt tänkande

Våra fastigheter

Fastighet Sprintern 3 i Mariestad

Fastighetsbeteckning är Sprintern 3

Fastighetsbeteckning är Hylsan 3

Fastighetsbeteckning är Uttern 3

Förrådsgatan 45

Fastighetsbeteckning är Pluggen 7

Fastighetsbeteckning är Katten 8

Fastighetsbeteckning är Sälen 7

Fastighetsbeteckning är Bävern 3

Drottninggatan 2

Fastighetsbeteckning är Månglaren 6

Norra Torggatan 6

Fastighetsbeteckning är Bokhandlaren 3

Fastighet Skövde Servicevägen 5

Fastighetsbeteckning är Servicemannen 4

Företag som hyr